Keltové a jejich odkaz

waldhauserova ulice2wVítejte na stránkách, jejichž cílem je obohacení vašeho světa informací o Keltech a archeologii.


PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

Waldhauserové nežili ve Vodňanech ani sto let

Televizní seriál Tajemství rodu vzbudil aktuální reflexi, spojenou se známým vodňanským rodákem – malířským mistrem Antonínem Waldhauserem. V létě 2015 proběhla v městské galerii ve Vodňanech výstava jeho děl ze soukromých sbírek (Velková 2015). Autor této stati se nyní zaměřuje na její kontext (Vodňany – Waldhauser/ové).

Zaostřuje optický hledáček nejenom genealogického vztahu Mistra malíře s městem, a to nejen před jeho narozením (1835), ale i po jeho smrti (1913), prakticky až dodnes. Totiž ideálně uchopit dílo Antonína (IV.) Waldhausera, znamená pozorovat mnoho faktorů a pokusit se je vážit. Před ním žil jeho rod ve Vodňanech pouhé dvě celé nebo čtyři necelé generace, zatímco celá vodňanská větev Waldhauserů s pokračováním v Praze čítá dodnes osm generací. Celkově lze odhadnout počet všech po sobě následujících generací bavorských, šumavských, vodňanských a pražských Waldhauserů na třináct.

Celé pojednání v pdf