Keltové a jejich odkaz

waldhauserova ulice2wVítejte na stránkách, jejichž cílem je obohacení vašeho světa informací o Keltech a archeologii.


PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

Úvodem

Autor těchto stránek se již 47 roků zabývá intenzívně Kelty. Již v deseti letech vykopal na školní zahradě kostru skrčence z doby bronzové. V papírové krabici kosti dovezl do Archeologického ústavu a od toho okamžiku podlehl neskutečnému kouzlu archeologie jako vědy i zážitků okolo ní spojených. Má přání se aktuálními postoji podělit se všemi, kteří zavítají na tyto stránky. Bohdá, nejdříve náhodou, potom snad i záměrnou touhou, nejraději i vždy s dialogem.

Otázky a odpovědi

jw wServis určování archeologických nálezů

Chcete vědět, co jste našli a jakou to má vědeckou cenu? Pošlete do toho webbu snímky archeologických nálezů -nejlépe pořízených z několika stran- nebo lokalit a kvalifikovaný archeolog, na tomto webbu, emeritní učitel archeologie na Univerzitě do r. 2015, Vám je určí.

Otázky a odpovědi - archeologický servis
1. Máte nějaké otázky z archeologické specializace o Keltech, době laténské?
Sem s nimi.

2 . Chcete soukromého učitele keltologie?
Potřebuje doprovod k návštěvě známého či ukrytého oppida, lesní nebo skalní či vodní keltské svatyně, popřípadě chcete s jistotou vědět, zda se pod vaším domem nebo obcí našly stopy po Keltech. ,Stačí posla GPS nebo mapu s vyznačením
místa.

3. Zašleme xerox nebo skan publikace archeologických nálezů z doby civilizace Keltů v Čechách na jakémkoli místě nebo území Čech. Není nic lehčího nežli Vaše přání splnit.

Kontakt